ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/02/1975

תקנות מרשם האוכלוסין (רישום הבחירות להסתדרות המורים בתעודת זהות) (הוראת שעה), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים