ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/02/1975

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ג-1973; תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לעניין סעיפים 213 ו-214 לחוק), התשכ"ו-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים