ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/02/1975

חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13); חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (סעיפים 2, 1); סדרי עבודתן של ועדות המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים