ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/02/1975

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 9), התשל"ה-1975; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13); חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים