ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/02/1975

חוק הבחירות לגופים ציבוריים (תיקון) -הצעת חה"כ ארידור; חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 9)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים