ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/01/1975

חוק בתי המשפט (תיקון מס' 7), התשל"ה -1974; חוק הנוטריונים, התשכ"ט-1969; פקודת הדואר (נוסח חדש) -העברה לוועדת משנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים