ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/01/1975

חוק בתי המשפט (תיקון מס' 7), התשל"ה-1974; חוק הסעד (טפול במפגרים) (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים