ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/01/1975

הרחבת הרכב ועדת משנה א' לנוסח חדש; חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה), התשל"ה-1974; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13), התשל"ה-1975 וחוק לתיקון דיני עונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק) (תיקון); פקודת הרופאים (נוסח חדש) -העברה לוועדת משנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים