ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/01/1975

בחירת יושב ראש ועדת המשנה לחוקי יסוד; חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה), התשל"ה-1974; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13), התשל"ה-1975; חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, התשל"ה-1974 של חבר-הכנסת מ. שחל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים