ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/01/1975

חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים