ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/12/1974

חוק לתיקון דיני עונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק) (תיקון), התשל"ה-1975; חוק לתיקון פקודת החברות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים