ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/12/1974

חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים