ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/12/1974

חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון מס' 2), התשל"ד-1974; חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 38), התשל"ד -1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים