ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/12/1974

אישור הוראות על פי פקודת ההקדשות לצרכי צדקה; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים