ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/12/1974

חוק לתיקון פקודת בתי המשפט העירוניים (מס' 5); חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים