ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/12/1974

הוראה בדבר פטור מהוראות פקודת ההקדשות לצרכי צדקה; חוק אכסון עולים בדירות שכורות, התשל"ה-1974; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13), התשל"ה - 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים