ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/11/1974

הצעה לדון בחוק ההוצאה לפועל (תיקון), התשל"ד-1974- הצעת חבר-הכנסת מ. שחל, ובחוק תגמולי ביטוח (צד שלישי); חוק אכיפת פסקי-חוץ (תיקון), התשל"ד-1974; חוק אכסון עולים בדירות שכורות, התשל"ג-1973; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13), התשל"ה-1974; פקודת החוק הפלילי (נוסח חדש) - העברה לוועדת משנה ב' לנוסח חדש ולנוסח משולב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים