ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/11/1974

חוק אכיפת פסקי-חוץ (תיקון), התשל"ד-1974; חוק העזרה המשפטית למדינות זרות (תיקון מס' 2); חוק למניעת הפצת תפילין ומזוזות פסולים; חוק לתיקון פקודת הרשמים, התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים