ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/11/1974

בחירת יושב ראש ועדת משנה לנוסח משולב; חוק המקרקעין (תיקון מס' 4), התשל"ד-1974; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים