ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/10/1974

חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13), התשל"ב-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים