ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/10/1974

חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13), התשל"ב-1971; פקודת ההקדשות לצרכי צדקה - הוראה בדבר פטור מהוראות הפקודה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים