ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/10/1974

חוק למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות, התשל"ד-1974; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13), התשל"ב-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים