ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/08/1974

הודעה בקשר לתיקונים 2 ו-3 לחוק המקרקעין; מינוי יושב ראש והעברת חוק לוועדת משנה לנוסח משולב; סיכום עבודת הוועדה מסוף חודש מרץ שנה זו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים