ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/08/1974

חוק המקרקעין (תיקון מס' 3), התשל"ג-1973; חוק המקרקעין (תיקון מס' 4), התשל"ד-1974; חוק לתיקון פקודת סדרי שלטון והמשפט (מס' 16), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים