ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/07/1974

חוק דיני עונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 3), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים