ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/07/1974

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 39), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים