ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/07/1974

חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974; חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים