ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/06/1974

חוק חוזה קבלנות, התשל"ג - 1973; חוק רציפות הדיון בהצעות חוק (תיקון), התשל"ד - 1974; שאלה בעניין ההצעה לשינוי שיטת הבחירות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים