ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/05/1974

חוק הבוררות (תיקון), התשל"ג-1972; חוק חוזה קבלנות, התשל"ג-1973; חוק לתיקון פקודת הנזיקין (נוסח חדש); סדרי הדיון בהצעות לסדר היום בעניין הפעלת עונש המוות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים