ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/05/1974

חוק הבוררות (תיקון), התשל"ג-1972; חוק השימוש בשם אדם למסחר, התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים