ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/05/1974

בחירת יו"ר ועדת המשנה לנוסח משולב; חוק חוזה קבלנות, התשל"ג-1973; חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' 3), התשל"ג-1972; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים