ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/05/1974

הרכב ועדות המשנה לנוסח חדש ולנוסח משולב; תקנות רואי-חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), (תיקון), התשל"ד - 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים