ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/04/1974

אישור הוראה בדבר פטור מהוראות פקודת ההקדשות לצרכי צדקה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים