ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/03/1974

חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 2), התשל"א-1970; סדרי עבודת הוועדה; תיקון טעות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים