ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/03/1974

בחירת יושב ראש הוועדה; חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 2), התשל"א - 1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים