ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/03/1974

החלטת הוועדה בעניין חוק יסוד: זכויות האדם והאזרח - סיכומי ועדת המשנה לחוקי יסוד; חוק לתיקון פקודת בתי המשפט העירוניים (מס' 4), התשל"ג-1973; תקנות מרשם האוכלוסין (רישום מען), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים