ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/02/1974

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל-שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים