ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/02/1974

בחירת ועדת המשנה לחוקי יסוד ויושב ראש ועדת המשנה; בחירת יושב ראש הוועדה; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל שיפוט בעבירות ועזרה משפטית, התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים