ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/03/1977

דברים לסיום עבודת הוועדה בכנסת השמינית; מחיקות מדו"ח המבקר על פיתוח חברה לפיתוח ומחקר תעשיות היהלומים בע"מ - סודי; סיום הדיון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת י. הורביץ בנושא: "הצורך לקיים חקירה בעקבות הודעתו של אשר ידלין בבית-המשפט המחוזי על העברת מיליוני לירות למפלגת העבודה"; סיכום בדבר הנחת מסקנות בדיון על "מצב החברה לישראל בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים