ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/03/1977

דיון בהצעת לסדר היום של חבר הכנסת י. הורביץ בנושא: הצורך לקיים חקירה בעקבות הודעתו של אשר ידלין בבית המשפט המחוזי על העברת מיליוני לירות למפלגת העבודה; הודעת יושב ראש הוועדה; החלטה על פי סעיף 17 (ב) לחוק מבקר המדינה בדבר אי הנחת פרטים מסוימים מדו"ח מבקר המדינה מס' 27 על שולחן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים