ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/02/1977

הצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. הורביץ - הצורך לקיים חקירה בעקבות הודעתו של אשר ידלין בבית המשפט המחוזי על העברת מיליוני לירות למפלגת העבודה; חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים