ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/02/1977

דיון בהצעות לסדר היום על המצב בחברה לישראל; הודעת היו"ר בעניין ביקורת מבקר המדינה בחברת אגד; הודעת מבקר המדינה בעניין הדו"ח על צי"ם; חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים