ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/01/1977

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה (לפי סעיף 21 לחוק מבקר המדינה) בדבר ידיעות כי חברת שיכון עובדים הזרימה כספים מעסקותיה בקניית קרקעות בשכונת נוה יעקב בירושלים וממכירת 60 דירות לזוגות צעירים במקומות שונים - למפלגת העבודה - הצעת חבר הכנסת י. מודעי; המשך הדיון בדו"ח מבקר המדינה על הביקורת במועצה לענף הלול

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים