ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/01/1977

דו"ח מבקר המדינה על הביקורת במועצה לענף הלול-המשך הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים