ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/12/1976

בעל זיכיון לגבי מגרש חניה עירוני חסר סמכות להנפיק דוחות ברירת קנס - תלונה מס' 82 עמ' 140 בדו"ח נת"צ מס' 5 - עירית בת-ים; הודעת מבקר המדינה בקשר לתלונה מס' 27 מדו"ח נת"צ מס' 5; עקשנות משרד לממש זכות עולה לפטור משכר לימוד - תלונה מס 17, עמ' 59 נת"צ מס' 5 - משרד החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים