ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/12/1976

אישור סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדין וחשבון מס' 26 של מבקר המדינה (חלק ב')

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים