ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/12/1976

דרישה להתייצב במשרד רישוי לשם ביטול רישום רכב - תלונה מס 37 עמ' 91 בדו"ח נת"צ מס' 5 - משרד התחבורה; הזמנת אזרח לבוא למשרד ממשלתי ללא ציון כתובתו וללא פירוט העילה - תלונה מס 76 עמ' 136 בדו"ח נת"צ מס' 5 - משרד התחבורה; הטלת חיוב כספי על אסיר השל השחתת רכוש המדינה - תלונה מס 23 עמ' 70 בדו"ח נת"צ מס' 5 - שירות בתי הסוהר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים