ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/11/1976

הלוואה לצרכי שיכון לעובד נדרש באיזור פיתוח - תלונה מס 31 בעמ' 84 בדו"ח נת"צ מס' 5; השהיות מרובות בתיקון פגמים בדירות שאוכלסו על ידי חברות שיכון - תלונה מס 30 עמ' 81 בדו"ח נת"צ מס' 5

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים