ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/11/1976

אינפורמציה בעניין חוק יסוד מבקר המדינה; החכרת קרקעות חקלאיות (מינהל מקרקעי ישראל); החלטה על הפעלת ביקורת מבקר המדינה על קופות החולים לפי סעיף 9 (8) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים