ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/10/1976

בירור מוקדם בדבר החלטה על הפעלת ביקורת מבקר המדינה על קופות החולים לפי סעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958; החלטת הוועדה לקיים יום עיון בנושא חמש שנים לקיום מוסד נציבות תלונות הציבור, יעדים והישגים; המשך הדיון בבקשת חוות דעת ממבקר המדינה בדבר מינוי מנכל התעשייה האוירית לתפקיד יו"ר מועצת המנהלים של התעשייה האוירית; הקפאה וצמצום של משרות בשירות המדינה; תלונת יהודה שפיבל כנגד משרד האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים